Barnehagens visjon

Barnehagens visjon er:

“Naturlig lek & læring”

Vi på Holmen gårds- og naturbarnehage ønsker å gi barna i barnehagen vår et trygt miljø som ramme for lek og læring.
Vi ønsker å bygge opp under barnas fantasi, nysgjerrighet og oppdagelsestrang. I naturen får barna utfordringer som er tilrettelagt av naturen selv. I et naturmiljø er det gode muligheter for å gi varierte oppgaver tilpasset den enkeltes utvikling.