Velkommen til Holmen gårds- og naturbarnehage

Holmen gårds- og naturbarnehage AS er en privateid barnehage på Holmen, noen kilometer fra Alta sentrum. Barnehagen startet opp i midlertidige lokaler på Masternes gård høsten 2010. Barnehagens nybygg ble ferdigstilt før nyttår 2010.

Ideen med en gårdsbarnehage ble satt i gang av Line Jakobsen og Lena B. Søreng, som begge jobber i barnehagen. Line og Lena har sterke tilknytninger til gårdsdrift gjennom oppveksten og i voksen alder. Ved å se barnas positive opplevelser og inntrykk på gårdsbesøk, ble ideen ble satt i blomst i 2006.

Med ønsker om en forholdsvis liten barnehage, ble det satt i gang bygging av dette som i dag er Holmen gårds- og naturbarnehage AS.