Barnehagens 3 hovedtema

Vår hverdag dreier seg mye om MAT, NATUR og DYR. Vi har derfor satt disse 3 områdene som våre hovedtema for arbeidet i barnehagen vår. Vi ønsker å gi sanseintrykk og erfaringer, som igjen er viktig for livslang læring.

 

Noe av det vi arbeider med i forhold til de ulike hovedområdene:

MAT:

 • Lage noe av bær
 • Smake nye smaker
 • Være med på å foredle
 • Lam: Partere, sy rull, lage fenalår og pinnekjøtt
 • Bake til jul og til andre tilstelninger
 • Hjemmebakt brød og bakverk
 • Dyrke mat/grønnsaker

    

    

NATUR:

 • Årstider – hva skjer
 • Bruke nærmiljøet, - skogen, fjellet, elva, teltet, gapahuken
 • Høste
 • Bruke naturmateriell
 • Være mye ute i naturen
 • Bruk av ild, jord, vann og luft i pedagogiske opplegg

   

   

DYR:

 • Barnehagedyrene
 • Hest
 • Sauer
 • Kyr
 • Ekorn
 • Elg
 • Fisk
 • Jakt
 • Fugler
 • Ridning
 • Mating
 • Stell
 • Spor og sportegn