STORGRUPPA VÅR

Vi har delt barnegruppa opp i mindre grupper i perioder av dagen, og den største gruppa kalles STORGRUPPA.

 

"Storgruppa" består av 18 barn og 3 voksne og en 50% ressurs. 

Vår hverdag dreier seg mye om mat, natur og dyr. Vi har derfor dette som hovedtema for vårt arbeid i barnehagen vår. Vi ønsker å gi sanseintrykk og erfaringer, som igjen er viktig for livslang læring.

Årsplanen legger føringer for arbeidet i barnehagen vår, - uansett alder og utvikling.

Det viktigste vi lærer av, er det som skjer i hverdagen :-)

 

Her er noen bilder fra vår hverdag;

 

     

Vi har faste dager hvor vi steller fjøset og dyrene våre.

Vi drar titt og ofte på tur til sauene i nabolaget.

   

    

Vi drar ukentlig på turer i nærmiljøet vårt, - både til skogen og ved elva.

 

Her er noen flere bilder fra det vi gjør i barnehagen :)

       

     

      

   

     

          

Gode venner er viktig å ha, - også i barnehagen!